سیمره خبر06:16 - 1401/05/03

کینه ای که از شتری نیز گذشته است/یکبار برای همیشه قاطعانه ورود کنید

سالهاست درگیری بین دو طایفه که قرابت و فامیلی زیادی نیز باهم دارند به یک معضل و ناامنی لاینحلی در استان تبدیل شده است.

 لیلا مرادی خبرنگارسیمره خبر ،دیگر درختان بلوط کبیرکوه نیز همدم صدای مویه زنان و دختران عشایری شده که جای  زخم  شیون بر صورتشان جا خوش کرده است.

 

?هرساله با طنین صدای گلوله در کبیرکوه یا مادری بی فرزند می شود و یا فرزندی یتیم

 

?این حال و روز منطقه عشایری ماژین دره شهر و سرابنقل ابدانان است، جایی که سالگرد کشته شدن جوان از این طایفه تمام نشده اغاز سیاهپوشی و مصیبت در ان طایفه شروع می شود.

 

?سالهاست درگیری بین دو طایفه  که قرابت و فامیلی زیادی نیز باهم دارند به یک معضل و  ناامنی لاینحلی در استان تبدیل شده است.

 

?طی چندسال اخیر ۶ جوان از هر دو طرف با هزاران آمال و آرزو با تیر قساوت و فقط برای نشان دادن قدرت طوایفی کشته شده اند.

 

?همین امروز نیز دو نفر از عشایر ماژین با کمین  افراد ناشناس و شلیک چندین گلوله به قتل رسیدن که اتفاقا یکی از انها متاهل و داری دو فرزند است.

 

?این در حالی است که بارها مراسم صلح و اشتی بین این دو طایفه توسط بزرگان، ریش سفیدان و دستگاهای متولی انجام گرفته اما برخی افراد در دو طرف ماجرا همچنان اتش بیار معرکه بوده و به ادامه این درگیریها دامن زده اند.

 

?تعریفی که ما از عشایر داشتیم مهربانی، اتحاد،   تلاش، تولید، مردم داری، غیرت، احترام به بزرگتر و دها مورد زیبای دیگر بوده است.

 

?اما این چه عشایری است که دامش کشته می شود، اتش نفاقشان هر لحظه افروخته تر می شود، کینه شان از شتری گذشته است، قصاوت و سنگدلیشان روی داعش را سفید کرده ، مراتعش هرساله به اتش کشیده می شود، جوانش پا نمیگیرد، منبع ناامنی شهرستان شده و حرف بزرگ ایل و ریش سفید نیز بر رویش هیچ تاثیری ندارد؟  

 

?تاکی مردم دو شهرستان و جوانان دو طایفه باید تاوان کینه توزی چند نفر را بدهند؟ تاکی بار روانی ناامنی باید کمر منطقه را خم کند؟ تا کی باید انگشت نما شویم؟ مگر اینجا تگزاس شده که براحتی دست به اسلحه برده و همدیگر را به قتل می رسانند؟

 

?واقعیت این است که نباید خودمان را گول بزنیم زیرا هیچ صلح و سازشی، تخلیه موقت مراتع، کار فرهنگی و برخورد قهری در این منطقه کاربرد ندارد و طبق تجربه های قبلی بازهم شاهد قتلهای دیگری و ادامه ناامنی خواهیم بود.

 

? دلیل اصلی این قتلها  برخی افراد با نفوذ هستند که با تحریک جوانان این دو طایفه انتقام و کشتن را تنها راه حل وضعیت منطقه می دانند.

 

?امیدواریم یکبار برای همیشه دستگاه قضا، دادستانی، نیروهای امنیتی و انتظامی قاطعانه و بدون اغماض به این موضوع ورود کرده و ضمن تبعید مسسببان به مناطق دور دست، اتش بیاران دو طایفه را نیز چنان نقره داغ کنند که تا سالها نقل محافل شود.

لیلا مرادی