بخش عمده‌اي از سخنان رهبر معظم انقلاب حول محور برجام و آثاري بود که قرار بود جامعه از آن متنعم شود ولي متأسفانه هيچ نشاني از آن در دوران پسابرجام مشاهده نشد و تأثيري به واقع در روند بهبود اقتصادي و معيشتي جامعه نداشت.
اجبار در تعیین وهدایت دانش آموز به رشته ای خاص باعث پرورش بی رغبتی وبی میلی به تحصیل در وجود او می شود.
مفهوم حریم خصوصی باید روشن شود تا زمینه سوء استفاده از تجاوز به آن و نقض حقوق شهروندی از بین رفته و مردم و آحاد افراد جامعه از فضیلت حقوق شهروندی که از الطاف الهی و فطری به انسان هاست ، متمتع گردند.
یادداشت/
آیا رصد کردن میزان حقوق چند ده نفر مدیر ارشد دولتی و بانکی برای پیشگری از تخلف سخت تر از رصد کردن حساب بانکی تمام مردم ایران به عنوان یارانه بگیر است؟؟
بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب، چاره درد مزمن اقتصاد بیمار ما اجرای برنامه های سیاست کلی اقتصاد مقاومتی می باشد.
یادداشت /
مشخص نیست گشایشی که رئیس جمهور از آن دم می زند چه گشایشی است و بهتر بود آقای روحانی برای آن مصداق های لازم را عنوان می کرد تا حداقل مردم از کم و کیف آن باخبر باشند.
با توجه به آمار موجود، گسترش سواد، کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و ... را تسهیل نموده است، تنها جوامعی توانسته‌اند مشکلات خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح بالای سواد برخوردار باشند.
بعضی ها از شرایط گل آلود تغییرات مدیریت که حاصل انتخابات جناحهای سیاسی می باشد آنقدر شمع سیاسی و نفوذ قومی و باندی دارند که برای تمام فصول و دوره ها در سمت خود بعنوان چهره ماندگار می مانند، گویی انگار از بدو تولد در پیشانی آنان حکم مدیریت و مسئولیت مذکور حکاکی گردیده و با این مسئولیت و مدیریت از این دنیای فانی گذر می نمایند.
با وجود اظهار نظرهای مختلف مورخان، قریب به اتفاق شهر باستانی ماداکتو(madakto) در عصر تمدن عیلام به این دیار منسوب نموده اند اما تعیین دقیق آن بخاطر قلت پژوهش و نبود مطالعه فنی و مستمر به مرحله یقین مبدل نشده است.
این کتابخانه سنگی یکی از غنی ترین گنجینه‌های اعتقادی و معیشت و به‌طورکلی فرهنگ بومی منطقه را به نمایش می گذارد. فرهنگی که در هیچ‌ یک از کتب تاریخی و سفرنامه ها اشاره ای به آن‌ها نشده است.

صفحه‌ها