یادداشت/
جنگی که بود، جنگی که هست، جنگی که «انکار» می‌شود، جنگی که «بزرگ‌نمایی» می‌شود؛ و جنگی که «القا» می‌شود هست، تا جنگ‌هایی که باید رصد شوند، دیده نشوند.
یادداشت/رضا مومن زاده
موضوع سوریه و چشم انداز آن برای رژیم صهیونیستی و مطلوبیت‌های منطقه‌ای این رژیم اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و به همین دلیل، میزان کنش گری این رژیم نسبت به گذشته افزایش یافته است.
آمریکا همچنان حامی تروریسم
آخرین تفاله های گروهک تروریستی منافقین گرچه از عراق خارج شدند و به آلبانی رفتند، اما این گروهک هنوز از حمایت آمریکا برخوردار است.
مدیرمسئول کیهان در مشهد گفت: خروجی FATF، ورودی داعش است برای اینکه شما خودتان را از اقتدار تهی می‌کنید، وقتی کشور از اقتدار خالی شد، تبدیل به لقمه‌ای می‌شویم که برای بلعیده شدن توسط دشمن آماده است.
یادداشت/
سردمداران رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم کودک‌کش بدانند، زمان انتقام از تمامی ظلم‌ها و جنایاتی که صهیونیست‌ها طی هفت دهه گذشته مرتکب شده‌اند، در حال فرا رسیدن است.
در وصف شجاعت آن حضرت با وجود فرصت قلیل و محدودیت تحلیل همان طورکه آمده می توان به لیله المبیت، جنگ احد و بدر، فتح قلعه خیبر و...اشاره نمود. بطوری که آن حضرت در تمام جنگ های(غزوات)پیامبر شرکت داشتند. به عنوان نمونه می توان به جنگ خندق اشاره نمود.
مقاله/

چنین به نظر مـی‌رسد، جـوامع به این مرحله از رشد نرسیده‌اند و جوامع پیشرفته و مرکزی، چنین رسالتی‌ را‌ برای‌ خود، در افکار عمومی ترسیم می‌کنند که موظف به تشکیل‌ حکومتی دموکراتیک در سراسر جهان هـستند

یادداشت/
پیشینه ­ شال و سترة مردم لر که امروزه در حال منسوخ شدن است، به هزاره­ها پیش از میلاد می ­رسد و لباسی بوده است که در آن دوره­ی زمانی درباریان و پادشاهان می ­پوشیده ­اند.
کسانی که دم از اسلام رحمانی می‌زنند غیر از استثناءهایی عموما با اسلام ولایی و اسلامی که ولایت آن را مدیریت و ترویج می‌کند، زاویه دارند
با این رویه حاکمان ترکیه و در رأس آن رجب طبیب اردوغان با "بازی سیاسی" یا "سیاست بازی " گونه اش،باید منتظر حوادث پرفراز و فرودی در این کشور باشیم.

صفحه‌ها