مدیرمسئول کیهان در مشهد گفت: خروجی FATF، ورودی داعش است برای اینکه شما خودتان را از اقتدار تهی می‌کنید، وقتی کشور از اقتدار خالی شد، تبدیل به لقمه‌ای می‌شویم که برای بلعیده شدن توسط دشمن آماده است.
یادداشت/
سردمداران رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم کودک‌کش بدانند، زمان انتقام از تمامی ظلم‌ها و جنایاتی که صهیونیست‌ها طی هفت دهه گذشته مرتکب شده‌اند، در حال فرا رسیدن است.
در وصف شجاعت آن حضرت با وجود فرصت قلیل و محدودیت تحلیل همان طورکه آمده می توان به لیله المبیت، جنگ احد و بدر، فتح قلعه خیبر و...اشاره نمود. بطوری که آن حضرت در تمام جنگ های(غزوات)پیامبر شرکت داشتند. به عنوان نمونه می توان به جنگ خندق اشاره نمود.
مقاله/

چنین به نظر مـی‌رسد، جـوامع به این مرحله از رشد نرسیده‌اند و جوامع پیشرفته و مرکزی، چنین رسالتی‌ را‌ برای‌ خود، در افکار عمومی ترسیم می‌کنند که موظف به تشکیل‌ حکومتی دموکراتیک در سراسر جهان هـستند

یادداشت/
پیشینه ­ شال و سترة مردم لر که امروزه در حال منسوخ شدن است، به هزاره­ها پیش از میلاد می ­رسد و لباسی بوده است که در آن دوره­ی زمانی درباریان و پادشاهان می ­پوشیده ­اند.
کسانی که دم از اسلام رحمانی می‌زنند غیر از استثناءهایی عموما با اسلام ولایی و اسلامی که ولایت آن را مدیریت و ترویج می‌کند، زاویه دارند
با این رویه حاکمان ترکیه و در رأس آن رجب طبیب اردوغان با "بازی سیاسی" یا "سیاست بازی " گونه اش،باید منتظر حوادث پرفراز و فرودی در این کشور باشیم.
بخش عمده‌اي از سخنان رهبر معظم انقلاب حول محور برجام و آثاري بود که قرار بود جامعه از آن متنعم شود ولي متأسفانه هيچ نشاني از آن در دوران پسابرجام مشاهده نشد و تأثيري به واقع در روند بهبود اقتصادي و معيشتي جامعه نداشت.
اجبار در تعیین وهدایت دانش آموز به رشته ای خاص باعث پرورش بی رغبتی وبی میلی به تحصیل در وجود او می شود.
مفهوم حریم خصوصی باید روشن شود تا زمینه سوء استفاده از تجاوز به آن و نقض حقوق شهروندی از بین رفته و مردم و آحاد افراد جامعه از فضیلت حقوق شهروندی که از الطاف الهی و فطری به انسان هاست ، متمتع گردند.

صفحه‌ها