یادداشت/
امروز نهادهای حقوق بشری در نظام بین‌المللی به جای ایفای نقش و کارکرد خود در برپایی حقوق شهروندان و جامعه جهانی تحت ستم، مدافع نقض حقوق انسانی ملت‌های مظلوم از سوی قدرت‌های بزرگ یا کشورهای تحت حمایت این قدرت‌ها شده‌اند.
یادداشت/
سپاه و ارتش، طی سال‌های گذشته اثبات کرده‌اند در دفاع از مرزهای کشور، بسیار جدی هستند. بازداشت تفنگداران انگلیسی و امریکایی در آب‌های اروند و خلیج فارس، نماد و نشانی از اقتدار و جدیت دریادلان پاسدار، در دفاع از امنیت ملت ایران است.
براي فهم ماجرا بايد بدانيم هم‌اكنون در عميق‌ترين ركود بعد از جنگ جهاني دوم به سرمي‌بريم. بايد دانست هم‌اكنون 11ميليون حاشيه‌نشين و 10ميليون بيكار در کشور وجود دارد، به‌طوري‌كه بايد تمام دانش‌آموختگان را بيكار محسوب كنيم، اما نظام آمار‌گيري فقط دانش‌آموختگان در 4 هفته سرشماري را بيكار قلمداد مي‌كند.
یادداشت/
جنگی که بود، جنگی که هست، جنگی که «انکار» می‌شود، جنگی که «بزرگ‌نمایی» می‌شود؛ و جنگی که «القا» می‌شود هست، تا جنگ‌هایی که باید رصد شوند، دیده نشوند.
یادداشت/رضا مومن زاده
موضوع سوریه و چشم انداز آن برای رژیم صهیونیستی و مطلوبیت‌های منطقه‌ای این رژیم اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و به همین دلیل، میزان کنش گری این رژیم نسبت به گذشته افزایش یافته است.
آمریکا همچنان حامی تروریسم
آخرین تفاله های گروهک تروریستی منافقین گرچه از عراق خارج شدند و به آلبانی رفتند، اما این گروهک هنوز از حمایت آمریکا برخوردار است.
مدیرمسئول کیهان در مشهد گفت: خروجی FATF، ورودی داعش است برای اینکه شما خودتان را از اقتدار تهی می‌کنید، وقتی کشور از اقتدار خالی شد، تبدیل به لقمه‌ای می‌شویم که برای بلعیده شدن توسط دشمن آماده است.
یادداشت/
سردمداران رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم کودک‌کش بدانند، زمان انتقام از تمامی ظلم‌ها و جنایاتی که صهیونیست‌ها طی هفت دهه گذشته مرتکب شده‌اند، در حال فرا رسیدن است.
در وصف شجاعت آن حضرت با وجود فرصت قلیل و محدودیت تحلیل همان طورکه آمده می توان به لیله المبیت، جنگ احد و بدر، فتح قلعه خیبر و...اشاره نمود. بطوری که آن حضرت در تمام جنگ های(غزوات)پیامبر شرکت داشتند. به عنوان نمونه می توان به جنگ خندق اشاره نمود.
مقاله/

چنین به نظر مـی‌رسد، جـوامع به این مرحله از رشد نرسیده‌اند و جوامع پیشرفته و مرکزی، چنین رسالتی‌ را‌ برای‌ خود، در افکار عمومی ترسیم می‌کنند که موظف به تشکیل‌ حکومتی دموکراتیک در سراسر جهان هـستند

صفحه‌ها