میتوان گفت ایمان اجتماعی که یکی از مهمترین مولفه های تاثیر گذار در این حوزه, نیروی انسانی و مدیریتی می باشد.
اربعین نشانه ای از شکوه عشق و برگ همیشه سبزی بر درخت سرخ شهادت است.
مرز مهران آزاد شد/
واي وقتي به پابوسش مي روي خستگي به عطش ديدار تبديل مي شود.
نقدی بر عملکرد رسانه ها در پوشش خبری شهر مرزی مهران/
اما انتشار خبر در رسانه ملی و برخی سایت ها در این باره، خللی در ارائه خدمات ذکر شده از سوی دست اندرکارن زحمت کش مستقر در مرز نکاسته و بلکه این موارد همچنان ادامه دارد، تا وقتی که افتخار نوکری و فراهم نمودن زیرساخت ها در مهران برای زائران حسینی یک ارزش معنوی تلقی می شود.
تکنولوژی جایی برای حاشا کردن باقی نگذاشته است!
یک قانونگزار موفق, باید 29 ویژگی داشته باشد
حسین علیزاده استاد مسلم موسیقی ایرانی از دریافت نشان شوالیه خودداری کرد و نام خود را بی هیچ پیشوند و پسوندی کافی دانست. آن ها که این روزها هنرمندان نام آور این سرزمین را بابت دریافت چنین نشانی مزدور و خائن و وطن فروش خطاب کرده اند از خبر انصراف حسین علیزاده شادمانی ها می کنند و از آن چماقی می سازند برای تکفیر هنرمندانی که از دریافت این نشان سرباز نزدند.
شهادت تنها مزدی است که شهید شهریاری در قبال زحمات علمی و مجاهدت های طولانی در جبهه علم می توانست به دست آورد.
شاید مسرت بخش ترین خبری که به گوش اشغالگران می رسد همین «خستگی از جنگ» از جانب مجاهدان و مدافعان از وطن باشد و اگر این خبر از زبان مقامات ارشد باشد که جای خود دارد.
آمریکا و دنیای غرب بدانند مردم ما چشم امیدی به نتیجه این مذاکرات نداشتند که امروز نا امید و مایوس گردند، مردم سرافراز و افتخار آفرین ما ۳۶ سال است هرگونه تحریم و استثمار را تحمل کرده اند و آزموده ی این میدان ها هستند و چه خطاست آزموده را آزمودن . امروز بازنده این مذاکرات قطعاً آمریکا و دنیای غرب است، چرا که یکبار دیگر مذاکره کنندگان ایرانی به نمایندگی از ملت قهرمان ایران تحت زعامت و راهنمایی های حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در برابر زیاده خواهی های آمریکا در دنیای غرب ایستادند

صفحه‌ها