یادداشت//
عقب کشیدن در برابر تهدید بازیگر مقابل به معنی پذیرش بدترین گزینه ممکن است، در حالی که شاید در جنگ بتوانند با بهره گیری از توانایی های خود به پیروزی دست بیابند.
یادداشت/
حق شهروندی عذرخواهی بعضی خواص بی بصیرت از ملت و باز پس گرفتن بیت المال به ناحق خورده است.
یادداشت؛
یکی از شعارهای فتنه گران سال 88 این بود که «توپ، تانک بسیجی دیگر اثر ندارد» و امروز هم برخی ها در نهادهای این کشور و نظام مسئولیت دارند و بر علیه سپاه و بسیج این دو نهاد مهم کشور شعار می دهند و مقاله می نویسند .
یادداشت//
حضور عناصرمیدانی فتنه در رسانه های آمریکا و محافل وابسته علوم انسانی سکولار پس ازروبه فول نهادن فتنه در ایران هم سندجداگانه ای برای این پیوستگی است.
یادداشت؛
قطعا دولتمردانی که می خواهند به مردم خدمت کنند، باید از مشکلات و نارسایی ها اطلاع و آگاهی کافی داشته باشند و با برنامه وارد عمل شوند.
یادداشت//
مردم نباید به موسسه‌هایی که اسامی آنها در لیست مورد تایید بانک مرکزی نیست، اعتماد کنند چرا که به گفته رئیس محترم بانک مرکزی "ریسک سپرده‌گذاری در موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز به قیمت از دست دادن تمام سپرده است
یادداشت/
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دو روز پیش به شکل سربسته گفت «چالش‌های زیادی پیش روی ما قرار دارد؛ از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران.
یادداشت /حسین شریعتمداری
آیا منظور آقای روحانی از اینکه «اگر نتوانستیم برای جوانان این کشور شغل ایجاد کنیم، انقلابی نیستیم» دولت خود ایشان است؟! که علی‌رغم آنهمه وعده و وعید، نه فقط در ایجاد اشتغال ناکام بوده است بلکه بر بیکاری و تعطیلی بسیاری از مشاغل نیز افزوده‌اند؟!
یادداشت کیهان؛
چرا با دستگیری عامل یا عوامل نفوذی ،بازهم همان روش‌های قبلی ،همان برنامه‌های دیکته شده آنها و بدتر از همه،همان سرپل‌های داخلی آنها بر سر کارند و چیزی در محتوا تغییر نمی‌کند و تنها یک عنصر از عناصر دشمن کم می‌شود؟!
یادداشت /منوچهرمحمدی؛
آن روزی را که امریکا(یا انگلیس) از ما تعریف کند باید عزا گرفت؛ آن روزی که کارتر و ریگان از ما تعریف کنند، معلوم می شود در ما اشکالی ایجاد شده است. آن ها باید فحش دهند و ما هم باید محکم کارمان را انجام دهیم.

صفحه‌ها