سرویس: شهرستانکد خبر: 6724|19:00 - 1399/11/04
نسخه چاپی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام :

سایت‌موزه دره‌شهر ایلام ساماندهی می‌شود

سایت‌موزه دره‌شهر ایلام ساماندهی می‌شود
شنبه زاده از سامان‌دهی سایت‌موزه شهر تاریخی سیمره واقع در شهرستان دره‌شهر خبر داد.

به گزارش سیمره خبر ،عبدالمالک شنبه‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در گفت :: با اعتبارتخصیص یافته به مبلغ ۸۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات ملی،سایت موزهشهر تاریخی سیمره واقع در شهرستان دره شهر سامان‌دهی می‌شود.

وی اظهار ککرکردکرد:عملیات سامان‌دهیسایت موزه شامل بهسازی مسیر‌های گردشگری واقع در محدودهشهر تاریخی سیمرهبا استفاده از مصالح بومی و سنتی است.

شنبه زاده افزود: شهر تاریخی سیمره از بزرگترین محوطه‌های تاریخی استان است که در دل خود بنا‌های تاریخی فراوانی جای داده است، به منظور جذب بیشتر گردشگران در این شهر تاریخی نخستین سایت موزه استان راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: بهترین کار در استان ایجاد این سایت موزه است که هم‌وطنان برای ایام نوروز از شهر تاریخی سیمره، بنای موسوم به مسجد و اشیای که به دست آمده از نزدیک ببینند.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام خاطرنشان کرد: سیمره جزو نخستین آثار تاریخی ثبت شده استان ایلام در آثار ملی است، محوطه تاریخی این شهر طبق مطالعات و کاوش‌های انجام گرفته مربوط به قرون اولیه اسلامی است.