سرویس: شهرستانکد خبر: 6704|08:58 - 1398/10/11
نسخه چاپی

اغاز فعالیت خیرین انتخاباتی/نهادهای حمایتی و نظارتی استان رصد کنند

اغاز فعالیت خیرین انتخاباتی/نهادهای حمایتی و نظارتی استان رصد کنند
خریداری رای سالهاست به معضل انتخابات تبدیل شده و خانواده های محروم را نیز در تیررس قرار داده است.

 

 

برخی خبرهای رسیده از کمکهای مالی به افراد بی بی بضاعت توسط حامیان تعدادی از کاندیداها در قالب خیر خبر می دهند.

 

این افراد با شناسایی محرومین و کمک مالی، غذایی و وسایل منزل به تبلیغ کاندیداهای خود میپردازند.

 

نهادهای حمایتی در سراسر استان این موضوع که یک تخلف مهم انتخاباتی است را پیگیری و مددجویان خود را توجیه کنند.

 

خریداری رای سالهاست به معضل انتخابات تبدیل شده و خانواده های محروم را نیز در تیررس قرار داده است.

 

مردم باید در این خصوص هوشیارتر عمل کنند و اینگونه مسائل را به دلیل حساسیت موضوع و اسیبهای بعدی به متولیان انتخابات اطلاع دهند.

 

هرچند خود کاندیداها مستقیم به این موضوع ورود نکرده و از طریق حامیان ان را انجام می دهند اما قطعا کسی که با پول رای میخرد در مجلسم با پول حق مردم حوزه انتخابیه خود و ملت را خواهد فروخت.