سرویس: شهرستانکد خبر: 6699|14:00 - 1398/05/04
نسخه چاپی

پیشنهاد به فرماندار

میز خدمت هر اداره جدا برگزار شود

 میز خدمت هر اداره جدا برگزار شود
یکی از ضعفهای این جلسات جدا از متوالی نبودن ان حضور همه ادارات است که عملا زمان کم اجازه جوابدهی و نیز مطرح کردن همه مشکلات را نمی دهد.

به گزارش سیمره خبر ،یکی از طرحهای خوبی که اگر درست اجرا شود میتوان روی ان حساب ویژه ای باز کرد میز خدمت هفتگی در روزهای جمعه است.

 این جلسه با حضور مسئولان و نیز فرماندار که خود یک جلسه شورای اداری نیز محسوب می شود میتوانند به رفع بسیاری از مشکلات مردم کمک و نیز حجم مراجعه به ادارات را نیز کم کند.

یکی از ضعفهای این جلسات جدا از متوالی نبودن ان حضور همه ادارات است که عملا زمان کم اجازه جوابدهی و نیز مطرح کردن همه مشکلات را نمی دهد.

برای رفع این نقیصه میتوان هر هفته یک اداره را دعوت و مشکلات مردم را اداره به اداره رفع نمود.

البته این پیشنهاد فقط درصورت پیگیری، مستمر بودن و عدم فرمالیته برگزار کردن این جلسات تاثیر گزار خواهد بود.

ضمنا برگزاری میز خدمت در روستاها نیز نباید فراموش شود./زهره مهرابی